stowarzyszenie lepsiezycie

Stowarzyszenie LePSIE Życie działające przy Schronisku w Miedarach

 Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy swój wolny czas i energię przekierowują na pomoc bezdomnym zwierzętom.
Dajemy szanse tym najbardziej chorym, rannym,
starszym – potrzebującym. Umieszczamy podopiecznych w domach tymczasowych, hotelikach. Otaczamy ich opieką oraz miłością, której nie doświadczyli od swoich poprzednich właścicieli. Stowarzyszenie LePSIE Życie z siedzibą w Tarnowskich Górach powstało w 2019 roku, by nieść pomoc potrzebującym zwierzętom, które trafiają do schroniska. Działamy non profit, na zasadach wolontariatu.
STOWARZYSZENIE LEPSIE ŻYCIE

KRS  0000792702 

REGON  383737070  

Czym dokładnie się zajmujemy?

– szukaniem domów stałych i tymczasowych
– leczenim chorych i rannych zwierząt
– organizowaniem zbiórek karm, darów rzeczowych oraz pieniężnych
– prowadzeniem bazarku na łamach serwisu Facebook
– umieszczaniem i utrzymaniem zwierząt w hotelikach
– socjalizowaniem psów i kotów na terenie schroniska przygotowując je tym samym do adopcji.